Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διδάσκουσα: κ. Φρυδάκη Επιμέλεια: Θώμη Συρούκη

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ «ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ»

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ VYGOTSKY

A΄ΦΑΣΗ:

Αφού έχει ολοκληρωθεί η γραμματολογική, συντακτική κι ερμηνευτική προσέγγιση του ρητορικού λόγου, καλλιεργώντας παράλληλα την ατμόσφαιρα που αρμόζει σε μια δίκη του 5ου αι. π.Χ. και δίνοντας έμφαση στα επιχειρήματα του κατήγορου καθώς και σε εκείνα που υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, ολοκληρώνεται η διδασκαλία με την προσομοίωση της τάξης σε αίθουσα δικαστηρίου.

Στόχος: Να δοθεί η απόφαση στη δίκη που δε μας σώθηκε από το πρωτότυπο.

Β΄ΦΑΣΗ:

· Δίνονται στα παιδιά ρόλοι ανά ομάδες: κατήγορος, κατηγορούμενος, δικαστές, μάρτυρας (Ορθόβουλος), ένορκοι.

· Έχουν μια βδομάδα να συγκεντρώσουν και να αποστηθίσουν τα επιχειρήματα τους (στη νέα ελληνική), όπως συνήθιζαν την εποχή εκείνη να κάνουν οι κατήγοροι και οι κατηγορούμενοι μέσα από τους λογογράφους.

Γ΄ΦΑΣΗ:

· Άρχεται η δίκη μέσα σε μια ή δυο ώρες διδασκαλίας.

· Ξεκινά το κατηγορητήριο μετά την ανάθεση του λόγου από τους δικαστές. Ακολουθεί η απολογία του Μαντίθεου με την ακόλουθη επιβεβαίωση του μάρτυρα.

· Τέλος ανακοινώνεται η απόφαση από δικαστές κι ενόρκους.

Δ΄ΦΑΣΗ:

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποσύρονται οι ενισχυτές και οι ομάδες ομιλήκων και ο κάθε μαθητής καταγράφει το τέλος του δικανικού λόγου σε ένα δοκίμιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου